L’empresa local La Vostra Cuina (https://cateringlavostracuina.com) s’encarrega de la gestió del servei de menjador de l’escola i de l’equip de monitors del migdia.

Com s’organitza el menjador al Lola Anglada?

Cliqueu aquí per veure la informació general del Servei de menjador 2024-2025

Com em puc donar d’alta?

Per fer ús del servei de menjador cal emplenar el següent formulari i enviar-ho al Coordinador de Serveis.

Aquest formulari només caldrà emplenar-ho una sola vegada; per als cursos següents, les dades de cada alumne quedaran guardades i es mantindrà el mateix patró de dies fixes fins nou avís.

Quin és el protocol que hi ha en relació a les al·lèrgies i intoleràncies dels alumnes que es queden a dinar?

Servei de menjador: protocol al·lèrgies i intoleràncies

Informació sobre els pícnics per a les sortides escolars de tot el dia

Menús del menjador