Inscripció de Soci

La quota anual per familia pel curs 2023-2024 es de 35€ i l´AFA girarà un rebut bancari avanç al principi del curs 2023-2024.

Protecció de dades

Al omplir i enviar aquest formulari, les dades recollides estarán protegides pel Vocalia de Comunicació i es farán servir para:
  • Comunicar les direccions de correu electronic al servei de email (Mailchimp) para enviar notificacions electronics
  • Comunicar el nom i NIF del titular al banc del AFA Lola Anglada (Banc Sabadell) para girar el rebut bancari de la cuota de soci
  • Comunicar els noms del alumnes que participan en extraescolars a les empreses dels extraescolars para confirmar el seu estat de soci

Mai es cedeixen les dades a altres entitats o per fins comercials. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, contacte amb: info@afalolaanglada.cat

  Marcant aquest casella, l'usuari consent i autoritza expressament a AFA Lola Anglada a l’obtenció i publicació dels drets d’imatge del MENOR captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació al curs o a les festes, en qualsevol suport o mitjà de difusió que AFA LOLA ANGLADA determini per un període de temps il·limitat amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació i en prova de conformitat, acceptació i prestació de consentiment exprés a tot l’anterior, ACCEPTA, en nom propi i com a representant legal del MENOR.

1Pares/Tutors
2Alumnes
NomCognomsCurs
3Extraescolars
AlumneHorariDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
3Socialitzacio
Alumne¿Participa en el programa de socialitzacio de llibres?
4Carnestoltes
¿Esteu interessats en participar en la rua de carnestoltes del 2022?
  Estem interresats en participar en la rua de carnestoltes
3Justificant