Oferta d’activitats extraescolars 2024-2025

Ompliu aquest formulari de preinscripció de extraescolars per ajudar a calcular la demanda de cada activitat. Mes tard farem la inscripció final.

Acollida, cuina i natacióInscripció acollida, cuina i natació / Informació natació

Normativa extraescolars 2023-2024

Informació i fulls d’inscripció 2023-2024

NORMATIVA EXTRAESCOLARS 2024-2025:

 • El curs 2024-2025 s’oferiran activitats extraescolars de tarda i una de migdia (escacs). Començaran totes el primer dia lectiu de setembre, i acabaran el darrer dia lectiu de juny.
  EXCEPCIÓ:
  • els alumnes de I3 començaran totes les activitats extraescolars i acollides després del període d’adaptació escolar.
 • L’oferta d’activitats extraescolars i acollides és exclusiva per a socis de l’AFA. Per fer-se soci, caldrà emplenar el formulari online que trobareu a la mateixa web de l’AFA, apartat “Fes-te soci!” que trobareu al menú principal.
 • Les quotes de totes les activitats es giraran mensualment, excepte Natació, que serà trimestral. La data màxima per a enviar la preinscripció al Fran és el 22 de Juny (per tal de començar l’activitat el primer dia lectiu). En cas d’enviar-la fora d’aquest termini oficial NO es pot assegurar la plaça i comportarà començar l’activitat a l’Octubre automàticament.
  • EXCEPCIONS: alumnes de I3 i noves altes escolars, que tindran com a termini màxim la primera setmana de Setembre per a començar després del període d’adaptació.
 • Les altes i les baixes s’hauran de comunicar al Coordinador de Serveis via email (lolaanglada@vostracuina.com), abans del dia 25 de cada mes per a gestionar de cara al mes següent.
 • Les places son limitades i es reservarà per estricte ordre de lliurament. En cas d’arribar al màxim establert, es comunicarà a la família que l’alumne passa a estar a la llista d’espera fins nou avís.
 • Només els responsables de les activitats poden prendre la decisió final de l’admissió de l’alumne/a fora dels terminis, d’acord amb els criteris propis de ràtios segons l’espai, evolució del grup, etc.
 • Algunes de les activitats poden comportar un pagament extra en concepte de material o matrícula; cadascuna d’elles ho posaran en coneixement a les famílies mitjançant el full d’inscripció.
 • No es podrà recollir cap alumne/a fora de l’horari establert per a les activitats sense previ avís i justificat al Coordinador de Serveis.
 • IMPORTANT: l’horari de les activitats extraescolars serà de 16h30 a 18h00, però podria variar segons l’horari escolar definitiu del curs vinent.