Oferta d’activitats extraescolars 2021-2022

Activitats Extraescolars Tarda 2021-2022

Informació i fulls de inscripció

Tarda

Dansa Moderna (Funky)Inscripció / Informació
Handbol Inscripció / Informació
Iniciació Esportiva Inscripció / Informació
IogaInscripció
Futbol Inscripció / Informació
Taekwondo Inscripció / Informació
Patinatge Inscripció / Informació
Bàsquet Inscripció / Informació
Calaix de sastre
Natació
Serveis d’Acollida
Taller de cuina
Inscripció / Informació Natació
Taller de TeatreInscripció
Anglès FIAC Inscripció
EscacsInscripció
Anglés TEKInscripció
Lego PlanetInscripció

NOTES IMPORTANTS EXTRAESCOLARS 2021-2022:

  • El curs 2021-2022 només s’oferiran activitats extraescolars de tarda i començaran el primer dia lectiu de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu de l’escola.

EXCEPCIONS:

  • Alumnes de P3: totes les activitats extraescolars i acollides començaran al setembre, després del període d’adaptació escolar.
  • NATACIÓ: l’activitat començarà el primer dilluns d’octubre, dia 04.

COVID19: IMPORTANT

  • La situació actual, tot i plantejar les activitats amb la més absoluta normalitat, es regirà per les recomanacions del PROCICAT, respectant els actuals grups bombolla i totes les mesures proposades. Això podrà implicar la suspensió de l’activitat o que només la puguin realitzar determinats alumnes quan no es pugui respectar aquestes normes, ja sigui pel nombre d’alumnes inscrits o espai a utilitzar.

Aquesta informació s’haurà d’anar veient amb l’evolució pandèmica, i fins al setembre no podrem assegurar quines activitats estaran confirmades i quines no.


  • La data màxima per a enviar la preinscripció al Fran és el 22 de Juny (per tal de començar l’activitat el primer dia lectiu). En cas d’enviar-la fora del termini oficial NO es pot assegurar la plaça i comportarà començar l’activitat a l’Octubre automàticament. EXCEPCIONS: alumnes de P3 i noves altes escolars, que tindran com a termini màxim les dues primeres setmanes de Setembre per a començar el més aviat possible.
  • Només els responsables de les activitats poden prendre la decisió final de l’admissió de l’alumne/a fora dels terminis, d’acord amb els criteris propis de ràtios segons l’espai, evolució del grup, etc.
  • Les altes i les baixes d’un trimestre a l’altre s’hauran de notificar al Coordinador de Serveis via email (lolaanglada@vostracuina.com), com a mínim, 7 dies abans de la data de cobrament del trimestre.
  • Algunes de les activitats poden comportar un pagament extra en concepte de material; cadascuna d’elles ho posaran en coneixement de les famílies mitjançant el full d’inscripció.
  • No es podrà recollir cap alumne/a fora de l’horari establert per a les activitats sense previ avís i justificat al Coordinador de Serveis.
  • IMPORTANT: l’horari de les activitats extraescolars es farà oficial quan sapiguem l’horari escolar del curs vinent.