Oferta d’activitats extraescolars 2022-2023

Normativa extraescolars 2022-2023

Informació i fulls d’inscripció 2022-2023

Futbol
Dansa Moderna (Funky)
Taekwondo
Patinatge
Iniciació Esportiva
Bàsquet
Inscripció / Informació
Handbol Inscripció
Acollida de matí i tarda
Calaix de Sastre
Natació
Taller de cuina
Inscripció / Informació Natació
TeatreInscripció
Anglès Primària (FIAC) Inscripció
Anglès Infantil (TEK)Inscripció
Escacs (migdia)Inscripció

NORMATIVA SOBRE LES EXTRAESCOLARS 2022-2023:

 • En el curs 2022-2023 s’oferiran activitats extraescolars de tarda i una de migdia (escacs). Començaran totes el primer dia lectiu de setembre, i acabaran el darrer dia lectiu de juny.
EXCEPCIÓ:
 • Alumnes de P3: totes les activitats extraescolars i acollides començaran també al setembre, però un cop finalitzat el període d’adaptació escolar.
  • Les quotes de totes les activitats es giraran mensualment, excepte Natació, que serà trimestral. La data màxima per a enviar la preinscripció al Fran és el 22 de Juny (per tal de començar l’activitat el primer dia lectiu). En cas d’enviar-la fora d’aquest termini oficial NO es pot assegurar la plaça i comportarà començar l’activitat a l’Octubre automàticament. EXCEPCIONS: alumnes de P3 i noves altes escolars, que tindran com a termini màxim fins el 09 de Setembre per a començar el més aviat possible.
  • Només els responsables de les activitats poden prendre la decisió final de l’admissió de l’alumne/a fora dels terminis, d’acord amb els criteris propis de ràtios segons l’espai, evolució del grup, etc. Les places de les activitats son en tot cas limitades i es tindrà en compte l’ordre d’arribada, és a dir, no es guarden les places d’un any al següent en cap cas.
  • Les altes i les baixes d’un mes a l’altre s’hauran de notificar al Coordinador de Serveis per escrit via email (lolaanglada@vostracuina.com), abans del dia 25 de cada mes (per a gestionar de cara al mes següent).
  • Algunes de les activitats poden comportar un pagament extra en concepte de material o matrícula; cadascuna d’elles ho posaran en coneixement a les famílies mitjançant el full d’inscripció.
  • No es podrà recollir cap alumne/a fora de l’horari establert per a les activitats sense previ avís i justificat al Coordinador de Serveis.
  • IMPORTANT: l’horari de les activitats extraescolars és de 16h30 a 18h00 (excepte Natació, que és de 16h30 a 18h30).