Oferta d’activitats extraescolars 2019-2020

Activitats Extraescolars Tarda 2019-2020

Activitats Extraescolars Migdia 2019-2020

Serveis de acollida 2019-2020

Informació i fulls de inscripció

Tarda

English AfterschoolInscripció
Dansa Moderna (Funky)Inscripció
HandbolInscripció
Iniciació EsportivaInscripció
IogaInscripció
FutbolInscripció
TaekwondoInscripció
PatinatgeInscripció
BàsquetInscripció
Calaix de sastre
Natació
Serveis d’Acollida
Taller de cuina
Inscripció
Taller de TeatreInscripció
RobòticaInscripció
Lego Planet in EnglishInscripció / Reserva
Anglès FIAC Inscripció
Escalada Inscripció

Migdia

English DramaramaInscripció
EscacsInscripció / Informació
MúsicaInscripció / Informació/ Funcionament i preus
Anglès FIACInscripció
Lego Planet in English Inscripció / Reserva

NOTES IMPORTANTS EXTRAESCOLARS 2019-2020

 • Totes es activitats extraescolars (de migdia i de tarda) començaran el dia 12 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu de l’escola.
 • EXCEPCIONS:
  Alumnes de P3: totes les activitats extraescolars comencen el dia 18 de setembre, després del període d’adaptació escolar.
  NATACIÓ: l’activitat començarà el primer dilluns d’octubre, en aquest cas, el dia 07/10/2019.
 • Els rebuts de les activitats son trimestrals ( i el primer pagament s’efectuarà a FINALS de Setembre (1er trimestre), de Desembre (2on trimestre) i de Març (3er trimestre).
  *Les despeses que poden originar les possibles devolucions dels rebuts es carregaran íntegrament a les famílies, que també podran demanar el pagament mensual.
 • La data màxima de preinscripció és el 21 de Juny (per tal de començar l’activitat el primer dia lectiu), en cas de sol·licitar l’alta de les activitats extraescolars fora del termini oficial NO es pot assegurar la plaça i comportarà començar l’activitat a l’Octubre.*EXCEPCIONS: Els alumnes de P3 i noves altes escolars, que tindran com a termini màxim el 20 de Setembre per a començar el més aviat possible.
 • Només els responsables de les activitats poden prendre la decisió final de l’admissió de l’alumne/a fora dels terminis, d’acord amb els criteris propis (ràtios, evolució del grup…).
  *En tot cas, l’admissió implica el pagament íntegre del rebut.
 • Les altes i les baixes d’un trimestre a l’altre s’hauran de notificar al Coordinador de Serveis (lolaanglada@vostracuina.com), com a mínim, 7 dies abans de la data de cobrament del trimestre.
  *Només per “causa major” i, sota la gestió de l’AFA, es podrà retornar l’import del trimestre o de part d’aquest.
 • Algunes de les activitats poden comportar un pagament extra en concepte de material, cadascuna d’elles ho posaran en coneixement de les famílies mitjançant el full d’inscripció.
 • No es podrà recollir cap alumne/a fora dels horaris establerts per les activitats (18h15) sense un avís previ i justificat (al Coordinador de Serveis).